• Wysokość składki PZU w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 39,10 zł. Opłaty prosimy uiszczać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły do końca września.

     Okres ważności od 01.09.209 do 31.08.2020

     Nr polisy 1043850796


     Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym: 50 zł

     Prosimy do dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców 

     91 9304 0002 0015 3315 2000 0010 z dopiskiem imię i nazwisko ucznia, klasa.