• Komunikat

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

      w związku z decyzją rządu informuję, że nauka zdalna w naszej placówce odbywać się będzie do dnia 18 grudnia. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców i zarządzeniem dyrektora szkoły- dni 21 i 22 grudnia są wolne od zajęć szkolnych. W terminie od 23-31 grudnia jest przerwa świąteczna, a od 4 do 15 stycznia są ferie zimowe. Według obecnych informacji wrócimy do szkoły 18 stycznia.

      W przypadku potrzeby kontaktu ze szkołą prosimy o kontakt telefoniczny.

      Życzę wszystkim dużo zdrowia

      -Renata Budecka, dyrektor szkoły

     • Konkurs poetycki

     • Regulamin Szkolnego rodzinnego konkursu poetyckiego dla uczniów kl. I – VIII

      Organizator konkursu: Ewa Bogucka – nauczyciel bibliotekarz

      Cele konkursu:

      1. Rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

      2. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w formie artystycznej.

      3. Stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.

      4. Doskonalenie umiejętności językowych.

      5. Zachęcanie Rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem.

      Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas I – VIII oraz ich Rodziców.

      Warunki uczestnictwa:

      1. Chętni uczniowie piszą wspólnie z Rodziną wiersz na jeden z trzech tematów do wyboru:

      „Moja szkoła”

      ,„Wiskitki – wczoraj, dziś, jutro”

      ,„Moja Mała Ojczyzna” - moja miejscowość i najbliższa okolica.

      2. Wiersz ma być zbudowany następująco: Przynajmniej dwie zwrotki, w każdej z nich po cztery wersy.

      3. Wiersz można napisać na estetycznej kartce dowolnego formatu i podpisaną na odwrocie kartkę przynieść do biblioteki szkolnej.

      4. Można także przesłać wiersz na adres e – mail: biblioteka.spwiskitki@wp.pl.

      5. Prace zostaną ocenione przez Komisję.

      6. Kryteria oceny prac:

      • zgodność z tematem;

      • pomysłowość i oryginalność;

      • estetyka wykonania.

      8. Autorzy najładniejszych wierszy zostaną nagrodzeni.

      9. O terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani przez nauczyciela bibliotekarza.

      Termin konkursu: Konkurs będzie trwał od 20 listopada do 08 stycznia 2021 r.

     • 16 XI – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

     • Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.  Jest to święto mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji:

      ,,Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”

      Każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę i wyznawaną religię.

      „Każdy inny, wszyscy równi”

      • Szanuję drugiego człowieka, żeby każdy czuł się dobrze, równym.
      • Nie wyśmiewam się z wyglądu innych ludzi.
      • Szanuję upodobania i poglądy innych.
      • Nie krytykuję wypowiedzi innych.
      • Cenię drugiego człowieka.
      • Uważam, że każdy ma takie same prawa.
      • Uważam, że każdy zasługuje na przyjaźń.
      • Szanuję rzeczy nie patrząc na to, kto jest ich właścicielem.
      • Szanuję inne kultury i zwyczaje.
      • Każdy człowiek jest inny.
      • Lubię świat, w którym każdy jest jedyny w swoim rodzaju.
      • Nie śmieję się z czyjejś inności.
      • Szanuję i akceptuję niepełnosprawność ludzi.
      • Szanuję zdanie innych.
      • Nie narzucam swojej woli innym.
      • Umiem słuchać i rozumieć innych.
      • Każdy chce być sobą w towarzystwie innych.

       

     • Ogłoszenie

     • Drodzy Uczniowie,

      dnia 16  listopada (poniedziałek), nie odbędą się zajęcia z p. Krzeszowiec.

     • 11 listopada

     • Już jutro będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nasze narodowe święto.

      Co to za święto?

      Pewnie większość z Was wie, ale przypomnijmy  sobie wspólnie najważniejsze fakty związane z tym wydarzeniem.

      1. W 1795 roku w wyniku trzeciego rozbioru Polska na 123 lata straciła niepodległość.

      2. Przez cały czas niewoli Polacy próbowali odzyskać własne państwo. Organizowali powstania narodowe, walczyli z rusyfikacją i germanizacją, wychowywali swoje dzieci w duchu polskości ,, Kto Ty jesteś? Polak mały, Jaki znak Twój ? Orzeł Biały…….”

      3. Dopiero w wyniku I wojny światowej i różnorodnych działań Polaków, 11 listopada 1918 roku znów byliśmy wolni.

      4. Polakami, którzy szczególnie zasłużyli się dla dzieła odzyskania niepodległości przez Polskę byli: Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

       Cieszmy się i bądźmy dumni z dzieła naszych przodków. Co prawda pandemia mocno nas ogranicza w świętowaniu 11 Listopada, ale flagę biało – czerwoną na swoim domu , może wywiesić każdy.  

     • Ogłoszenie

     • Drodzy Uczniowie,

      do końca tygodnia tj. do 13 listopada, nie odbędą się zajęcia z geografii.

     • Komunikat

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      w związku z decyzją rządu, od dnia 9 listopada do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I-VIII będą pracować zdalnie na aplikacji Microsoft Teams według planu lekcji.

      Lekcje zdalne będą trwały 30 min i odbywać się według porządku:

      1 lekcja 810-840

      2 lekcja 850-920

      3 lekcja 945-1015

      4 lekcja 1040-1110

      5 lekcja 1140-1210

      6 lekcja 1235-1305

      7 lekcja 1325-1355

      8 lekcja 1415-1445

      Jeżeli uczniowie mają problem z dostępem do komputera z Internetem, możliwe jest pobranie bezpłatnej aplikacji Microsoft Teams na telefon komórkowy.

       

       

      Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia

      Renata Budecka -dyrektor szkoły

     • Nowe zasady bezpieczeństwa

     • Edukacja, kultura, sport

      -Klasy 1-3 w szkołach podstawowych - nauka zdalna od 9 listopada do 29 listopada

      - Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada

      - Szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym

      - Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

      - Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni