Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach

 

Nawigacja

Patron

Nasza Patronka

Maria Kownacka

(1894 - 1982)


Dlaczego wybraliśmy Marię Kownacką na naszą patronkę?

 

Maria Kownacka była przede wszystkim pisarką i pedagogiem. Realizowała zarówno w swoich tekstach literackich jak i bezpośrednim działaniu elementarne zasady humanistycznego wychowania. Twórczość jej wyrasta z gleby dzieciństwa, odwołuje się do wczesnych przeżyć estetycznych. Sięgała bardzo  często do dziecięcego i ludowego folkloru. Miejscem wydarzeń jest wieś. Bohaterami są dzieci wiejskie żyjące współcześnie. Podjęta tematyka jest nam bliska i znana. Poprzez swe książki uczy młodych odbiorców nie tylko obserwowania i kontemplacji przyrody lecz także działania. Obok praktycznych wskazówek, konkretnych informacji i przyrodniczych ciekawostek znalazły miejsce teksty literackie. Apeluje do rozsądku i do uczuć odbiorców w obronie ptasich gniazd i chronionych roślin. Dwutomowa książka jest dziełem idei ochrony przyrody - "Głos przyrody".

Maria Kownacka była szczególnie wrażliwa na potrzeby dzieci. Obdarowana instynktem społecznym nie przechodziła obojętnie obok niepokojących zjawisk. Często odkładała pracę literacką na rzecz publicystyki i działalności społecznej. Interweniowała i walczyła z takim samym zapałem o prawo do rozrywki dla dzieci jak zwalczała wszelkie przejawy i niebezpieczeństwa demoralizacji.

Pisarka poprzez swe utwory bawi, uczy i wychowuje młodzież. Pedagogom pomaga w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dlatego naszą chlubą jest nosić jej imię.