• Życie i twórczość Marii Kownackiej

    •  

     o        Maria Kownacka urodziła się 11 IX 1894 roku w miejscowości Słup koło Kutna.

           Do szkoły średniej uczęszczała w Warszawie. Słabe zdrowie i brak pomocy materialnej ze strony rodziny nie pozwoliły ukończyć jej studiów.

     o        W 1912 roku siedemnastoletnia pisarka podjęła pracę nauczycielki w Dębowej Górze Kutnowskiej.

     o        W 1915 roku w czasie I wojny światowej została ewakuowana do Mińska Litewskiego; organizowała tam prace oświatowe o różnorodnych formach

     o        1918 - 1919 powróciła do Krzywdy gdzie zorganizowała tam pierwszą legalną "szkołę ludową"; w tym czasie zaczęła również pisać drobne utwory dla dzieci

     o        1919 zamieszkuje w Warszawie; podejmuje pracę sekretarza prasowego; współpracuje z Janiną Porazińską - redaktorką "Płomyczka" oraz z Heleną Radwanową - redaktorką "Płomyka"; debiutuje w "Płomyczku" pisząc drobne opowiadania i wiersze, okolicznościowe widowiska

     o        do 1939 roku pracuje jako bibliotekarka w Bibliotece Ministerstwa Reform Rolnych pod kierunkiem Marii Dąbrowskiej, a następnie Stanisława Stempowskiego

     o        1928- współorganizuje teatr kukiełkowy "Baj" zasilając go swoim repertuarem lalkowym

     o        1931 z inicjatywy Janiny Porazińskiej ukazuje się w "Płomyczku"  w odcinkach "Plastusiowy pamiętnik"

     o        1936 ukazuje się pierwsza książka Marii Kownackiej pt.: "Plastusiowy pamiętnik", która w latach powojennych doczekała się 20 wydań

     o        1939/1944 w latach okupacji przebywa na wsi, gdzie prowadzi tajne nauczanie

     o        1946 po wojnie pisarka powraca do pracy w Ministerstwie Rolnictwa; zajmuje się także pracą pisarską, wydaje teksty pisane w trakcie wojny, wznawiane są jej dawne książki dla dzieci oraz sztuki dla teatrów lalkowych

     o        1948 pisarka zostaje odznaczona  "Srebrnym Krzyżem Zasługi"

     o        1950 przechodzi na emeryturę i zajmuje się wyłącznie pracą literacką; pisze ogromne ilości pogadanek radiowych i słuchowisk; współpracuje z szeregiem czasopism dziecięcych i młodzieżowych; chętnie spotyka się z czytelnikami

     o        1951 otrzymuje I nagrodę miasta Warszawy w konkursie Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości

     o        1952 otrzymuje Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za twórczość i działalność w ciągu ostatnich 40 lat

     o        od 1953 prowadzi korespondencję w sprawie ochrony przyrody w "Turyście"

     o        1956 otrzymuje nagrodę literacką prezesa Rady Ministrów za działalność pedagogiczną i twórczość literacką dla dzieci i młodzieży

     o        1957 ukazuje się dalszy ciąg "Plastusiowego pamiętnika" pt.: "Przygody Plastusia"

     o        1962 przebywa w Szklarskiej Porębie; spotkania autorskie z dziećmi w sanatorium gruźlicy kostnej podsunęły pisarce pomysł na nowy "teatr supełków" - kukiełki wiązanej z chustek do nosa, szalików, kawałków materiału

     o        1971 czytelnicy "Płomyka" na łamach którego opublikowała pisarka niemal całą swoją twórczość przyznali jej "Order Uśmiechu"

     o        1975 pisarka otrzymuje "Medal Komisji Edukacji Narodowej" za zasługi dla oświaty i wychowania

     o        1978 pisarka zostaje odznaczona "Złotą Odznaką ZNP"

      

     o        1978 w Instytucie Wydawniczym "Nasza Księgarnia" wręczono pisarce nagrodę "Orlego Pióra"; ukazał się wówczas 1.000.000 egzemplarz "Plastusiowego pamiętnika"; pisarka otrzymuje również "Złotą Odznakę Zasłużonego " za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki na dzieckiem w Polsce

     o        27 II 1982 roku umiera Maria Kownacka; pochowana zostaje na Powązkach; w zapisie testamentowym pisarka życzy sobie, aby cała jej twórczość literacka została przejęta przez Bibliotekę Publiczną w Warszawie, zaś jej mieszkanie stało się muzeum twórczości literackiej pisarek dzielnicy Żoliborz m. in. Janiny Porazińskiej oraz Marii Dąbrowskiej.

     .