• Rekrutacja w naszej szkole

    • Harmonogram rekrutacji do oddziałow przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

     http://www.wiskitki.pl/harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

      

      

     Formularze zgłoszeniowe na rok szkolny 2013/2014

      

     Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola (3 i 4 latki) http://sdrv.ms/Y3q2y1

     Karta zgłoszenia dziecka 5 letniego do oddz. przedszk. przy Publicznym Przedszkolu  http://sdrv.ms/147JoFV

     Karta zgłoszenia dziecka 5 letniego do oddz. przedszk. przy Szkole Podstawowej http://sdrv.ms/XGIKPT

     Karta zgłoszenia dziecka 6 letniego do oddz. przedszk."0" http://sdrv.ms/ZG09qN

     Karta zgłoszenia dziecka do I klasy

      

      

      

      

      

      

     Rekrutacja na r. szk. 2013/2014

     Od 1 marca 2013 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola,

     oddziałów przedszkolnych

     oraz klas I na rok szkolny 2013/2014

     Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

     Harmonogram zapisów dzieci urodzonych w latach 2009 - 2010

     do Publicznego Przedszkola w Wiskitkach

     • od 01.03.2013 do 30.03.2013 – przyjmowanie kart zgłoszeniowych (karty do pobrania będą w sekretariacie bądź na stronie internetowej www.spwiskitki.edupage.org. Wypełnione karty należy składać
      w sekretariacie Zespołu lub przesłać na adres e-mail: sp.wiskitki@wp.pl
     • 16.04.2013 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola
     • 17 – 23.04.2013 – składanie odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej
     • 30.04.2013 – przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania

     Harmonogram zapisów dzieci 5 letnich podlegających obowiązkowi rocznego

     przygotowania przedszkolnego (ur. 2008 r.)

     • od 01 marca 2013 do 30 marca 2013 przyjmowanie kart zgłoszeniowych (karty do pobrania w sekretariacie bądź na stronie internetowej www.spwiskitki.edupage.org)

     Harmonogram zapisu dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego bądź I klasy

     Rodzice dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2007 r.), którzy ubiegają się o przyjęcie

     dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I w roku szkolnym 2013/2014 zobowiązani są

     do pisemnego potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale

     przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza,

     bądź wyrażenia pisemnej woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej.

     Formularze zgłoszeniowe dla dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego

     lub klasy I do pobrania w sekretariacie Zespołu lub na stronie internetowej

     www.spwiskitki.edupage.org

     Rekrutacja odbywa się w okresie 01.03.2013 - 30.03.2013

     Harmonogram zapisu dzieci siedmioletnich do klay I szkoły podstawowej (ur. 2006 r.)

     Od 01 marca do 30 marca 2013 nalezy złożyć w sekretariacie Zespołu karty zgłoszeniowe

     zapisu dziecka do I klasy.

     Formularze dostępne w sekretairiacie lub na stronie internetowej

     www.spwiskitki.edupage.org