• Kalendarium

    •  

      

     Kalendarium

     ·        połowa XV w. – pierwsze wzmianki o szkole parafialnej w  Wiskitkach

     ·        1777 r. – pomyślna ocena pracy szkoły w wyniku wizytacji przez Komisję Edukacji Narodowej; w szkole kształceni są zarówno chłopcy i dziewczynki

     ·        1796 – 1869 – istnienie szkoły elementarnej wdomu prywatnym

     ·        1849 r. – rozpoczęto budowę nowej szkoły/równolegle istniała druga szkoła ewangelicka /

     ·        1914 – w Wiskitkach funkcjonuje szkoła trzyklasowa

     ·        1923 – 1926 – organizowano dalsze klasy (czwarta, piątą, szóstą, siódmą)

     ·        1926 – 1939 – istnieje jedna szkoła siedmioklasowa

     ·        1934 – 1935 – kierownictwo szkoły obejmuje Edward Sokołowski

     ·        1935 – otwarto świetlicę szkolną dla dzieci będących w trudnych warunkach domowych i z trudnościami w nauce

     ·        1936 – uruchomiono bibliotekę szkolną

     ·        1939 – 1945 – budynek szkolny zajęło wojsko, zajęcia lekcyjne przeniesiono do prywatnych domów i prowadzono tajne kompletyna poziomie podstawowym i średnim

     ·        1945 – powrót szkoły do dawnego budynku; kierownictwo szkoły obejmuje p. Janina Kraszewska

     ·        1945 – 1946 – szkoła w Wiskitkach jest jedną z pięciu w powiecie stojącą na najwyższym poziomie nauki

     ·        1957 – 1959 r – rozbudowa szkoły

     ·        1966 – 1967r – w szkole zorganizowano klasę ósmą

     ·        1967 r – w Wiskitkach powstał ośrodek ZHP

     ·        1973 – 1974 r – reorganizacja szkolnictwa na terenie gminy Wiskitki

     ·        powstała Zbiorcza Szkoła Gminna

     ·        1975 – 1976 r – reforma administracyjna kraju –szkoła podlega Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach

     ·        1977- 1978  szkoła objęła powszechną opieką dzieci 6-letnie w Wiskitkach; oddano do użytku dom nauczyciela

     ·        1982 – 1983 r – intensywne przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia Marii Kownackiej i wręczenie sztandaru w dniu 01 czerwca 1983 r.

     ·        1999 – reforma oświaty – powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa

     ·         2017 – reforma oświaty - przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej