• Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do oddziału przedszkolnego

     Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

     Lista kandydatów przyjętych do oddziału "0" w roku szkolnym 2020/2021:

     1. Gabriela Oliwia Niemiec

      

     Informujemy, że w myśl harmonogramu naboru na rok szkolny 2020/2021, od 17.06.2020 r. (od godz. 14.00) do 24.06.2020 r. rodzice przyjętego dziecka do klasy pierwszej i dziecka przyjętego do oddziału "0", mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia (wzór znajduje się na stronie internetowej szkoły). Potwierdzenie woli prosimy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@spwiskitki.pl

      

     Rekrutacja na r. szk. 2020/2021

     Od 2 marca 2020 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola,

     oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

      

     Poniżej podajemy najważniejsze dokumenty:

     Zarzadzenie.pdf

     Karta_zgłoszenia_2020_Oddziału_przedszkolnego_.docx

     Potwierdzenie_woli_oddział_przedszkolny.doc

      

     Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021:

     Lista_dzieci_przyjętych_do_oddziału_przedszkolnego_(1).pdf