Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach

 

Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole

 

Formularze zgłoszeniowe na rok szkolny 2013/2014

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola (3 i 4 latki) http://sdrv.ms/Y3q2y1

Karta zgłoszenia dziecka 5 letniego do oddz. przedszk. przy Publicznym Przedszkolu  http://sdrv.ms/147JoFV

Karta zgłoszenia dziecka 5 letniego do oddz. przedszk. przy Szkole Podstawowej http://sdrv.ms/XGIKPT

Karta zgłoszenia dziecka 6 letniego do oddz. przedszk."0" http://sdrv.ms/ZG09qN

Karta zgłoszenia dziecka do I klasy

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na r. szk. 2013/2014

Od 1 marca 2013 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola,

oddziałów przedszkolnych

oraz klas I na rok szkolny 2013/2014

Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

Harmonogram zapisów dzieci urodzonych w latach 2009 - 2010

do Publicznego Przedszkola w Wiskitkach

  • od 01.03.2013 do 30.03.2013 – przyjmowanie kart zgłoszeniowych (karty do pobrania będą w sekretariacie bądź na stronie internetowej www.spwiskitki.edupage.org. Wypełnione karty należy składać
    w sekretariacie Zespołu lub przesłać na adres e-mail: sp.wiskitki@wp.pl
  • 16.04.2013 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola
  • 17 – 23.04.2013 – składanie odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej
  • 30.04.2013 – przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania

Harmonogram zapisów dzieci 5 letnich podlegających obowiązkowi rocznego

przygotowania przedszkolnego (ur. 2008 r.)

  • od 01 marca 2013 do 30 marca 2013 przyjmowanie kart zgłoszeniowych (karty do pobrania w sekretariacie bądź na stronie internetowej www.spwiskitki.edupage.org)

Harmonogram zapisu dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego bądź I klasy

Rodzice dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2007 r.), którzy ubiegają się o przyjęcie

dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I w roku szkolnym 2013/2014 zobowiązani są

do pisemnego potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale

przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza,

bądź wyrażenia pisemnej woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej.

Formularze zgłoszeniowe dla dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego

lub klasy I do pobrania w sekretariacie Zespołu lub na stronie internetowej

www.spwiskitki.edupage.org

Rekrutacja odbywa się w okresie 01.03.2013 - 30.03.2013

Harmonogram zapisu dzieci siedmioletnich do klay I szkoły podstawowej (ur. 2006 r.)

Od 01 marca do 30 marca 2013 nalezy złożyć w sekretariacie Zespołu karty zgłoszeniowe

zapisu dziecka do I klasy.

Formularze dostępne w sekretairiacie lub na stronie internetowej

www.spwiskitki.edupage.org