• Mamy sukces!!!

     • W dniu dzisiejszym, w Żyrardowie, odbył się Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego. Honorowy patronat objęła Pani Agata Kornhauser-Duda.

      Nasza uczennica Maja Szymańska została laureatką i zajęła III miejsce.

      Gratulacje Maju, jesteśmy z Ciebie dumni i życzymy kolejnych sukcesów!

      Serdeczne gratulacje składamy Sandrze Minkowskiej, która również reprezentowała naszą szkołę oraz Pani Annie Bukowskiej-nauczycielce języka niemieckiego.

      Z językami, zawsze jesteś w domu... -bierzmy przykład z dziewcząt i uczmy się języków obcych. Powodzenia!

     • Koło Gospodyń Wiejsckich z prezentem dla uczniów szkoły

     •  

      W dniu 25 maja 2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Wiskitek przekazało na ręce Pani Dyrektor szkoły maseczki dla uczniów kl. I - III oraz młodzieży z kl. VIII. Serdecznie dziękujemy za pamięć i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym uczniom. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

      Społeczność SP w Wiskitkach

     • Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

     •  

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach przypomina o rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej, która rozpoczyna się 1 czerwca 2020 roku. Harmonogram rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie szkoły.

     • Mamusiu kochana....

     • Te piękne słowa i wiele innych słyszą dziś mamy od swych dzieci.

      W tym dniu uroczystym sypią się wiersze, słychać piosenki, są  uściski, pocałunki i ... łzy wzruszenia, bo niejednej mamusi łza się w oku zakręciła.


      …Uczyła pierwszych kroków.
      Pierwszych słów nas uczyła.
      Każdą łzę nam otarła.
      Mamusia nasza miła.
      Jak Ci się odwdzięczymy za wszystko
      Droga Mamo!
      Będziemy się starali Kochać Ciebie tak samo…

      Z okazji tak pięknego święta został zorganizowany konkurs plastyczny "Laurka dla mamy". Otrzymaliśmy dużo przepięknych prac. Wybór był bardzo trudny.

      Komisja Konkursowa nagrodziła prace w dwóch grupach wiekowych.

       

      Przedstawiamy wyniki konkursu:

      Uczniowie klas 0-III

           1.Viktoria Mykhailova  3A,

           2. Nikola Bąk 0B,

           3. Gabriela Zaborna 0B.

       

      Uczniowie klas IV-VIII

           1. Wiktoria Rosner 5A,

           2. Roksana Bąk 6C,

           3. Julia Kowalczyk 5A, Szymon Ciszek 4B

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i rodzicom. Nagrody i drobne upominki dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego.

      Życzymy dalszych sukcesów.

       

      Zapraszamy serdecznie do obejrzenia przepięknych laurek wykonanych z wielkiej miłości do swoich mam przez naszych uczniów.

       

       

       

     • Komunikat

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiskitkach, od dnia 25 maja do dnia 5 czerwca 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostaniem dzieci w domu.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • Kangur 2020

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. W związku z tym zostały wysłane wiadomości w dzienniku elektronicznym do rodziców (w klasach 2-3) i uczniów (w klasach 4-8), którzy zgłaszali się do konkursu przed pandemią. Prosimy o zapoznanie się z informacjami, zalogowanie i udział w wersji próbnej.

      Życzymy powodzenia.

     • Komunikat

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiskitkach, od dnia 11 maja do dnia 22 maja 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostaniem dzieci w domu.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • KONKURS PLASTYCZNY

     • UWAGA, UWAGA!!! Zbliża się Dzień Mamy!

      Z tej okazji  Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

      zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym

       pt. „LAURKA DLA MOJEJ MAMY.

       

      Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać do 24.05.2017 r.

      na adres konkurs.sp@interia.pl.

     • KOMUNIKAT

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiskitkach, od dnia 6 maja do dnia 8 maja 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • Działalność żłobka, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiskitki

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego dotychczasowe przepisy w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. od 6 maja br. uchylono obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnegoi Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

      • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
      • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
      • Pierwszeństwo w zapewnieniu tej opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, organ prowadzący przed podjęciem decyzji w sprawie sposobu zorganizowania pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych planuje rozeznać:

      -istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zgodnych z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,

      - potrzeby rodziców w zakresie zapewnienia  ich dzieciom opieki w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

       

      W związku z powyższym organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzje związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zarażenia.

      W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług żłobka, przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, proszę o tym fakcie powiadamiać bezpośrednio dyrektorów placówek, w sposób określony i wskazany przez poszczególne jednostki. W zgłoszeniu chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, prosimy o wskazanie:

      - czy obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni pracują zawodowo,

      - czy rodzice/ opiekunowie prawni są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Ze względu na potrzebę szybkiego podjęcia decyzji, dotyczącej przyjęcia odpowiedniej organizacji wychowania przedszkolnego opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wiskitki, deklaracje o konieczności zapewniania opieki przedszkolnej prosimy składać do dnia 4 maja 2020 r. (poniedziałek).