• Rekrutacja 2023/2024

     • W związku z rozporządzeniem RODO nie możemy opublikować listy dzieci przyjętych do klas pierwszych z podziałem na oddziały. Listy uczniów zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych budynku szkoły 28.08.23 o godz. 9:00.

      Informacji udzielamy również telefonicznie.

      Zapraszamy

     • Podręczniki do religii

     • Lista podręczników do religii

      w roku szkolnym 2023/2024

      Klasa 1 SP AZ-11-01/18-KI-4/20

      Poznaję Boży świat red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność

       

      Klasa 2 SP AZ-12-01/18-KI-7/21

      Odkrywam królestwo Boże ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

       

      Klasa 3 SP AZ-13-01/18-KI-14/22

      Poznaję Jezusa ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

       

      Klasa 4 SP

      Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Odkrywam życie z Jezusem” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” Numer programu AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018

       

      Klasa 5 SP AZ-21-01/20-KI-2/20

      Szczęśliwi, którzy szukają prawdy ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

       

      Klasa 6 SP AZ-22-01/20-KI-4/21

      Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno ks. dr K. Mielnicki, E. Kondra, Wydawnictwo Jedność

       

      Klasa 7 SP AZ-23-01/20-KI-10/22

      Szczęśliwi, którzy czynią dobro ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność

       

      Klasa 8 SP

      Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”, Numer programu AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020