• Ruch na świeżym powietrzu

     • Ruch to zdrowie” – to niepowtarzalny fakt, który powtarzają nie tylko lekarze. Codzienne ćwiczenia, poranny jogging, jazda na rowerze, itp. – to najczęstsze rodzaje aktywności, które poprawiają samopoczucie i są skutecznym sposobem na długie życie. W Naszej Szkole lekcje prowadzone są z uwzględnieniem potrzeby wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zachęcania ucznia do różnorodnej aktywności ruchowej.

     • Ogłoszenie

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach informuje, że w terminie od 17 maja do 28 maja 2021 r. 50% oddziałów klas 4-8 będzie pracowało stacjonarnie, a 50 % odziałów z wykorzystaniem platformy MS TEAMS według następującego porządku:

      Nauczanie_hybrydowe.pdf

      W dniach 25, 26 i 27 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

      25-27 maja dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII.

      31 maja wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

     • Konstytucja 3 maja,

     • właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 

        Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. nowoczesną, spisaną konstytucją.

         Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi.

          Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

        Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką – spisek części polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej.

        Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. 

       Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

       Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792 roku(w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej) – czyli po nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym (została derogowana) 23 listopada 1793 roku .Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

      Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie

      Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.

      Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja

      Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja

      Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja

      Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja

      Hugo Kołłątaj - polski polityk, mąż stanu

      Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego

       

        Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

        W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.

       Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja było i jest obchodzone jako najważniejsze święto państwowe

     • Dzień Flagi Państwowej

     • 2 maja w całym kraju obchodzimy Dzień Flagi Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej. Główną rolą tego święta jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych i polskiej tożsamości. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Ustanowiono je w 2004 r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.

      Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.

      Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      od dnia 4 maja wszyscy uczniowie klas I-III wracają do szkoły.

      Uczniowie klas IV-VIII do dnia 14 maja kontynuują naukę zdalną.

      Przypominam rówież, że dzień 30 kwietnia (najbliższy piątek) jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.

      Pozdrawiam i życzę miłego wypoczynku w czasie majowego weekendu

      dyrektor szkoły- Renata Budecka

     • "Zbieraj kilometry"- podsumowanie projektu

     • Szkoła Podstawowa w Wiskitkach i ULKS VIS Wiskitki byli organizatorami akcji "Zbieraj kilometry ".

      Celem akcji było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia podczas zdalnego nauczania. Udział wzięli uczniowie klas III-VIII Szkoły Podstawowej w Wiskitkach. Codziennie uczniowie rejestrowali pokonany dystans podczas różnych form aktywności fizycznej

      A oto wyniki poszczególnych klas:

      1 miejsce 7a - 2487.11 km

      2 miejsce 6a -2016.04 km

      3 miejsce 6b - 1730.70 km

      4 miejsce 8b - 1573.00 km

      5 miejsce 7b - 1468.93 km

      6 miejsce 4a - 1417.88 km

      7 miejsce 4b - 1000.00 km

      8 miejsce 7c - 994.02 km

      9 miejsce 5a - 768.89 km

      10 miejsce 8a - 574.00 km

      11 miejsce 5b - 220.08 km

      12 miejsce 3a - 58.34km

       

      Dodatkowo z poszczególnych klas zostały wyróżnione 2 osoby : dziewczynka i chłopiec, którzy w swojej klasie wykonali najwięcej kilometrów przez cały czas trwania projektu .

      Klasa 3a :Kacper Materski 58.34 km

      Klasa 4a : Damian Kiljanek 155.52 km ,Viktoriia Mykhailova 181.03 km

      Klasa 4b: Maja Hałek 202 km,  Franciszek Jagiełło 120 km

      Klasa 5a: Maciej Koczara 224 km, Oliwia Romańczuk 73.35 km

      Klasa 5b: Amelia Banaszek 40.19 km, Wiktor Milewski 58 km

      Klasa 6a: Mateusz Sobolewski 407 km, Julia Kowalczyk 119.2 km

      Klasa 6b: Paweł Kakietek 479 km, Michalina Lomiak 173.48

      Klasa 7a: Wojciech Antończyk 326.9 km, Wiktoria Popłońska 292.27 km

      Klasa 7b: Wiktoria Szymańczak 272.52 km, Igor Pytlak 145.13 km

      Klasa 7c: Magda Reczycka 165.02 km, Bartosz Kieliszek 71.28 km

      Klasa 8a: Patryk Majewski 50 km, Maja Bonikowska 73 km

      Klasa 8b: Aleksander Cieślak 514 km, Julia Leończyk 20 km

       

      Najwięcej kilometrów w ciągu jednego dnia wykonali: Aleksander Cieślak z klasy 8b - 60.32 km oraz Gabriela Koza z klasy 7a- 54 km

       

      Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie w projekt Zbieraj kilometry. Niech dobre wyniki będą motywacją do dalszej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 🙂

     • Składka na Radę Rodziców

     • Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym: 50 zł

      Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców 

      91 9304 0002 0015 3315 2000 0010 z dopiskiem imię i nazwisko ucznia, klasa.

     • Szkolny konkurs plastyczny

     • Z okazji Światowego Dnia Książki biblioteka szkolna zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

      Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III

      „Ilustracja do ulubionej książki”

      Organizator konkursu: Biblioteka szklona

      Cele konkursu:

      - rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci,

      - wyrabianie wrażliwości na piękno zawarte w literaturze,

      - kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka,

      - rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej.

      Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I – III

      Warunki uczestnictwa:

      1. Dla chętnych uczniów z klas I - III.

      2. Format pracy dowolny.

      3. Technika wykonania dowolna.

      4. Prace samodzielnie wykonane przynosimy do biblioteki szkolnej do 31 maja 2021 roku.

      5. Na odwrocie pracy umieszczamy dane (imię, nazwisko, klasa, tytuł ilustrowanej książki).

      6. Na zwycięzców czekają nagrody!

      7. Nagrody będą wręczane podczas zakończenia roku szkolnego.

       

      Szkolny konkurs plastyczny

      „Plakat promujący ulubioną książkę”dla uczniów klas IV – VIII

      Organizator konkursu:Ewa Bogucka – nauczyciel bibliotekarz

      Cele konkursu:

      - rozbudzenie zainteresowania książką,

      - promowanie czytelnictwa oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej,

      - rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

      Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV – VIII

      Warunki uczestnictwa:

      1. Chętni uczniowie z klas IV – VIII, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie wykonają plakat, promujący ulubioną książkę.

      2. Format pracy – karton A3.

      3. Technika wykonania dowolna.

      4. Wykonane prace przynosimy do biblioteki szkolnej do końca maja.

      5. Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie, która powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.

      6. Prac nie należy zwijać w rulon.

      7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych.

      8. Autorzy najładniejszych prac zostaną nagrodzeni.

      9. Nagrody zwycięzcom będą wręczane podczas zakończenia roku szkolnego.

      Termin konkursu:Konkurs będzie trwał od 23 kwietnia do 31 maja 2021 r.

     • Informacja

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      od 26 kwietnia klasy I-III pracują w systemie hybrydowym. Harmonogram nauki podadzą wychowawcy klas w piątek. Informacja przekazana będzie poprzez dziennik elektroniczny. Klasy IV-VIII nadal pracują zdalnie.

      Pozdrawiam, Renata Budecka- dyrektor szkoły

     • Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia

     • Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata. Obchodzone jest 22 kwietnia w 192 krajach. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. 

      W ramach święta Ziemi uczniowie wykonali piękne, kolorowe i  ulubione postaci z bajek i filmów dla najmłodszych używając do tego celu wyłącznie surowców wtórnych. 

     • Komunikat

     • Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją rządu, do dnia 23 kwietnia we wszystkich oddziałach klasowych obowiązuje nauczanie zdalne.

     • XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

      Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

      Cel konkursu 

      Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych

      Honorowy Patronat

      • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

      Organizatorzy

      • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
      • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
      • Agencja Nieruchomości Rolnych
      • Państwowa Inspekcja Pracy

      regulamin.pdf

      Ważne terminy:

      • 23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
      • 25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego Konkursu

      lipiec – sierpień 2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju).

     • Rozstrzygnięcie konkursu na matematyczną pisankę

     • Zakończył się konkurs na najpiękniejszą i najciekawszą pisankę matematyczną.  Technika wykonania pisanek była dowolna. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i zaprezentowali różne techniki twórcze: były pisanki malowane, oklejane kolorowymi cekinami oraz filcem.

      Laureaci konkursu to:

      Antek Świnoga 4a, Gabriela Gipsiak 5a,  Kowalczyk Julia 6a,  Viktoriia Mykhailova, 4aLeśniak Aleksander 4a, Domańska Jagoda 4b,  Amelia Banaszek 5b, Walczak Weronika 7b, Sękulski Huber 7b, Szymańczak Wiktoria 7b.

       

     • Komunikat

     • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.