• Konkurs plastyczny " Moje miasto Wiskitki"

     • Organizator i czas trwania konkursu

      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach       pod patronatem Wójta Gminy Wiskitki.
      2. Konkurs rozpoczyna się 07.10.2020r. i trwać będzie do 30.11.2020 r.
      3. Temat prac konkursowych brzmi: “Moje miasto Wiskitki”.
      4. W konkursie mogą brać udział grupy przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wiskitki

      Cele Konkursu:

      1. rozwijanie wyobraźni,
      2. rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszej miejscowości,
      3. kształtowanie postawy patriotycznej,
      4.  poszerzanie wiedzy dzieci na temat Wiskitek i okolic (krajobrazu, kultury, sztuki, zabytków).

      Koordynatorzy konkursu: p. Anna Stelmaszczyk, p. Marta Wolińska

      Warunki uczestnictwa

      1. Prace konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach (ul. Kościuszki 25, Wiskitki) do dnia 30.12020r. w godzinach pracy sekretariatu.
      2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice płaskiej,             o formacie nie mniejszym niż A3.Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych z materiałów nietrwałych (krepina, plastelina, produkty spożywcze, takie jak ziarna, makarony itp.).

       Temat pracy: “Moje miasto Wiskitki”

      1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
      2. Z jednej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do konkursu jedynie 5 spośród  złożonych, dowolnie wybranych przez Organizatora prac.
      3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac i danych autorów oraz zdjęć dla potrzeb konkursu ( w tym na stronie internetowej Szkoły)
      4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:              imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły oraz danymi opiekuna. Metryczka stanowi załącznik nr 1.  Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.  Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
      5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

      Wyniki konkursu i nagrody

      1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu    w następujących  kategoriach:

      – przedszkole,

      • grupa 3-4 latków
      • grupa 5-6 latków

      – klasy 1-3 Szkoły Podstawowej.

      1. W każdej z kategorii wiekowej zostaną nagrodzone  3 prace.
      2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, walory artystyczne, estetyka pracy oraz oryginalność.
      3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez informację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach oraz Gminy Wiskitki.
      4. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
      5. Prace konkursowe będą prezentowane podczas uroczystości nadania praw miejskich miejscowości Wiskitki.
      6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
      7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
      8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

      Postanowienia końcowe:

      1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
      2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

      a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

      b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

      c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

      d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

     • Frajdalandia

     • W dniu 8.10.2020 uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w wycieczce do Frajdalandii- zielonej oazy zabawy i nauki znajdującej się w miejscowości Budy Iłowskie.

      Frajdalandia to kilkuhektarowy obszar, na którym znajdują się mini zoo, atrakcje dla dzieci w postaci placów zabaw, strefy sportowej, leżakowania i piknikowania, park linowy, labirynt i tyrolka.

      Frajdalandia to miejsce, które przy pomocy zagród edukacyjnych stara się odtworzyć klimaty polskiej wsi (z elementami egzotyki). Warto tu przyjechać by porzucić miejski zgiełk i problemy codziennego życia na rzecz spotkań z niezwykłą naturą.

      Choć wszystko zasługuje tu na uwagę, największą popularnością, bezsprzecznie wśród uczniów  cieszyły się tutejsze pokazy sokolnicze. Zainteresowanych przyciągnęła przede wszystkim ciekawość i chęć poznania drapieżnych ptaków. Mięliśmy przyjemność posłuchać i obejrzeć z bliska sowę płomykówkę, sowę europejską, sowę azjatycką, myszołowa, sokoła i jastrzębia. Ptaki jak i inne zwierzęta  były tu na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło ubrać specjalną rękawicę, wyciągnąć rękę aby usiadł na niej jeden z ptaków. W czasie pokazu sokolniczego poznaliśmy wiele ciekawostek na temat poszczególnych gatunków, zobaczyliśmy jak ptaki atakują wabidło prezentując prawdziwy atak ptaków drapieżnych i jak z rozpostartymi skrzydłami wzbijają się w powietrze.

       

     • Komunikat

     • Dyrektor Szkoły zwraca się ponownie z prośbą o systematyczną kontrolę czystości głów dzieci, co z pewnością zmniejszy narastający problem wszawicy. Tylko wspólne działania pozwolą na bezpieczny i higieniczny pobyt dzieci w szkole.

      Z poważaniem

      Renata Budecka

     • Komunikat

     • W związku z wprowadzeniem obostrzeń w powiecie żyrardowskim od poniedziałku 5 października w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły tzn. : korytarz, łazienki i szatnie. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki lub przyłbice.

     • SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

     • WISKITKI  W  OBIEKTYWIE  DAWNIEJ I DZIŚ

        W związku z nadaniem Wiskitkom praw miejskich, ogłaszamy konkurs fotograficzny, którego celem jest ukazanie piękna naszej Małej Ojczyzny.
          Organizatorem  konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa w Wiskitkach, a patronem honorowym dyrektor szkoły.  Do udziału w nim zapraszamy wszystkich chętnych: uczniów, uczniów z rodzicami, mieszkańców Wiskitek i okolic.
          Zdjęcia konkursowe mają ukazywać Wiskitki i okolice Wiskitek – miejscowości Gminy Wiskitki. Autorzy zdjęć powinni pokazać w swych pracach ciekawe miejsca pod względem urbanistycznym, krajobrazowym lub historycznym. Zdjęcia mogą przedstawiać współczesność, albo nawiązywać  do przeszłości.


       

      Wymagania konkursowe:
      * format zdjęć  A5 (połowa formatu A4),
      * może być wydruk komputerowy lub fotografia,
      * do konkursu nie przekazujemy zdjęć starych i cennych dla autora (prosimy o wykonanie odbitek).

      Podczas typowania laureatów komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: temat i sposób ukazania wybranego elementu.

      * Konkurs rozpoczyna się 5 października, trwa cały miesiąc.
      * Prace należy przekazywać do p. Moniki Trzcińskiej do 9 listopada 2020 roku.
      * Uczestnik konkursu może przekazać dowolną ilość zdjęć.
      * Przypominamy, że fotografując wybrany obiekt, który nie należy do nas, musimy mieć zgodę jego właściciela  na wykonanie zdjęcia.
      * Przekazując zdjęcie komisji konkursowej, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów  konkursowych (podpisany załącznik).
      * Zakładamy, że wszystkie prace (zdjęcia) zostaną wykorzystane w trakcie obchodów nadania Wiskitkom  praw miejskich i nie podlegają zwrotowi.
      * Każde zdjęcie musi być opisane – na kartce podajemy:             
        imię i nazwisko autora/autorów, telefon kontaktowy, krótki opis sfotografowanego obiektu.

      ZGODA_NA_PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH.docx

      ORGANIZATORZY  ZAPRASZAJĄ  DO  LICZNEGO UDZIAŁU W  KONKURSIE.

                                                                          
                                                                                  ZAPRASZAMY

     • OGŁOSZENIE

     • Szanowni Państwo,

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiskitkach uprzejmie informuje, że ze względu na remont drogi w Nowych Kozłowicach i Feliksowie autobusy szkolne mogą być opóźnione.

      Za utrudnienia przepraszamy.

     • OGŁOSZENIE

     • W związku z doniesieniami na temat pojawienia się wszawicy wśród dzieci, biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci, zwracamy się z prośbą o podjęcie stosownych działań w domu, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

      Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej informacją na temat wszawicy.

      Czym jest wszawica?

      Wszawica jest chorobą, powodowaną przez pasożyta — wesz głowową (pediculus capitis). Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Wielkość dorosłego owada nie przekracza 2–3 mm. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Samica składa zwykle od 6 do 8 jaj dziennie przez kolejne 20 dni. Dzięki substancji klejącej mocno przyczepiają się do skóry głowy. W ciągu 10 dni z jajeczek wylęga się larwa, która następnie przekształca się w dorosłego osobnika. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze. Wesz głowowa potrafi jedynie pełzać, dlatego też zarazić się nią można tylko przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Z tego też powodu, największe zagrożenie zakażeniem występuje wśród dzieci i młodzieży, które w przeciwieństwie do osób dorosłych nie zachowują wystarczającego dystansu – przytulają się głowami w trakcie zabawy, pożyczają sobie nawzajem szczotki czy gumki do włosów.

      Gdzie występuje wszawica?

      Powszechne przekonanie, że występowanie wszy związane jest z brudem, ubóstwem oraz brakiem przestrzegania podstawowych zasad higieny, spowodowało, że temat wszawicy jest w naszym kraju tematem tabu. A fakty są takie, że wszawica od zawsze, występuje na całym świecie. Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji. Wszawica głowowa częściej dotyczy dzieci niż osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu się zakażenia sprzyjają duże skupiska ludzkie, a możliwości jej przenoszenia są bardzo różnorodne. Wszawicą można zarazić się w przedszkolach, szkołach, na koloniach i obozach organizowanych dla dzieci i młodzieży, przez pożyczanie czapek, szalików czy wspólne korzystanie z grzebieni. Miejscem gdzie wszawica występuje najczęściej są szkoły i przedszkola. 

      Jak zabezpieczyć się przed wszawicą?

      Wszawicą można zarazić się TYLKO przez bezpośredni kontakt, dlatego zaleca się, aby:

      • Profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli w szkole lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia!
      • Domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania.
      • Unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci. Nie ma skutecznych metod zapobiegających zakażeniu się wszawicą.

      Jak rozpoznać wszy u dzieci?

      Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd. Gdy nasze dziecko nieustannie drapie się po głowie, należy niezwłocznie skontrolować skórę głowy i włosy dziecka. Gnidy (jaja wszy) występują zwykle u nasady włosów, mają biały kolor i przypominają łupież (w przeciwieństwie do łupieżu nie da się ich łatwo usunąć). Wszy występują najczęściej za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem. Dorosłe osobniki widoczne są gołym okiem. Ponieważ odnóży nie widać, wyglądają jak „ziarenka sezamu”. Jeżeli stwierdzimy lub tylko podejrzewamy u dziecka wszawicę, powinniśmy niezwłocznie przejrzeć głowy pozostałych domowników i skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

      Jak leczyć?

      Wszawicę można wyleczyć. W tym celu należy:

      • ściśle trzymać się zaleceń lekarza/ farmaceuty,
      • sprawdzić czy zakupiony specyfik jest bezpieczny dla dzieci,
      • zapytać farmaceutę, czy produkt nie powoduje alergii i nie drażni skóry głowy,
      • zastosować odpowiedni preparat, który pomoże skutecznie a zarazem bezpiecznie wyeliminować chorobę,
      • pamiętać, że każde leczenie trzeba powtórzyć po 7-8 dniach, aby mieć pewność, że nie nastąpi nawrót wszawicy.

      Dodatkowo warto wiedzieć, że:

      • Wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela — człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne,
      • Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie musisz przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia,
      • Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową,
      • Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane,
      • Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek szkolnych.
     • Dzień Pustej Klasy

     • Dzień Pustej Klasy jest wyjątkową, międzynarodową inicjatywą promującą wartość edukacji na świeżym powietrzu. Wszystko po to, aby odkrywać wartość edukacji terenowej – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającej formy edukacji na świecie (●'◡'●)

      Warto było być tego dnia z dziećmi blisko natury. Uczynić ten dzień

      ...Dniem Lekcji Innych Niż Wszystkie 🦚

      ...Dniem Inspirujących Spacerów 🌿

      ...Dniem Odkrywania Lasu 🍂

      ...Dniem Odpoczynku na Łące 🌼

      ...Dniem Parkowych Zabaw 🤸‍♀️

       25 września był dla dzieci okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, do jej uważnej, czułej obserwacji i beztroskiego celebrowania jej piękna.

     • AKCJA ZEBRA

     • "Nie polujemy na zebrach" to hasło kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi kierującym, aby zachowywali szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uczniowie naszej szkoły i żyrardowscy policjanci połączyli siły i wspólnie wzięli udział w happeningu zorganizowanym przy przejściach dla pieszych. Uczniowie przygotowali transparenty mające uświadomić kierowcom by zwracali szczególną uwagę zbliżając się do przejść. Przy przejściu dla pieszych, policjanci zatrzymywali auta i wraz z uczniami wręczali kierowcom ulotki promujące akcję.

      Po akcji odbyło się też spotkanie z uczniami w szkole. Mł. asp. Emilia Wielorańska wyjaśniała jakie znaczenie ma to, którą stroną drogi idziemy jeśli nie ma przy niej chodnika. Rozmawiała też z dziećmi o bezpiecznej drodze do szkoły.

       

       

     • Sprzątanie Świata

     • 18 września 2020 r. uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska oraz budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Wiskitki oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

     • Dzień Kropki w naszej szkole

     • Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W naszej szkole najmłodsi uczniowie od samego rana cieszyli się tym dniem! Odbyła się pogadanka na temat książki The Dot, którą napisał Peter Reynolds (opowiada ona o kropce, która zmieniła świat małej Vashti i dziewczynka uwierzyła w siebie). Następnie uczniowie wykonywali kropkowane prace plastyczne i ozdabiali teren szkoły kredowymi kropkami!To był wspaniały i niezapomniany dzień!

     • Spis rolny 2020

     • Szanowni Rodzice

      Poniższą wiadomość kieruję do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

      Jeśli otrzymali Państwo list Prezesa GUS z informacją o badaniu, oznacza to, że jesteście zobowiązani w terminie od 1 września do 30 listopada do udziału w spisie rolnym. W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo,gorąco zachęcam, aby w tym trudnym czasie znaleźć chwilę na wypełnienie elektronicznej ankiety dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1.Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, Urząd Gminy/Miasta przygotował specjalne stanowisko komputerowe do samospisu.

      Zdaję sobie sprawę, że strach i niepewność związana z edukacją swoich dzieci w czasie pandemii, na pewno zaprząta teraz Państwa głowy bardziej niż Powszechny Spis Rolny. Dla gminy jednak obie te kwestie są bardzo ważne, ponieważ spis ma ogromne znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Takie badanie polskiego rolnictwa realizowane jest raz na 10 lat.

      Zachęcam również do udzielenia wsparcia i przekazania informacji o Powszechnym Spisie Rolnym osobom objętym obowiązkiem spisowym w najbliższej rodzinie. Spiszmy się, jak na rolników przystało.

      Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:https://spisrolny.gov.pl/

       

       

       Wójt GminyWiskitki

      Rafał Mitura

     • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

     •  17 WRZEŚNIA 2020 R. 

      Godzina 16.30

      Klasa I A - sala nr 2

      Klasa II A - sala nr 3

      Klasa III A - sala nr 1

      Klasa IV A - sala nr 25

      Klasa V A - sala nr 13

      Klasa VI A - sala nr 14

      Klasa VII A - sala nr 11

      Klasa VII B - sala nr 15

      Klasa VIII A - sala po bibliotece

       

      Godzina 18.00

      Klasa I B - sala nr 2

      Klasa II B - sala nr 3

      Klasa III B - sala nr 1

      Klasa IV B - sala nr 12

      Klasa V B - sala po bibliotece

      Klasa VI B - sala nr 11

      Klasa VII C - sala nr 16

      Klasa VIII B - sala 4

       

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice,

      bardzo proszę, aby nie wjeżdzać na parking po stronie liceum i wysadzać dzieci przy ulicy Kościuszki.

      Proszę o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

      z wyrazami szacunku

      - Renata Budecka