• Zebranie Rodziców

     • W dniu 19.09.2019 r. (czwartek) o godz. 17 00

      odbędzie się zebranie rodziców.

       

      Harmonogram spotkań z wychowawcą w roku szkolnym 2019/2020:

       

      Zebrania: 19.09.2019, 21.11.2019, 30.01.2020 , 26.03.2020, 21.05.2020

      o godz. 17:00

       

      Dni otwarte: 24.10.2019, 12.12.2019 , 10.06.2020 (16:30-17:30)

     • Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

     • Narodowe Czytanie w naszej szkole odbędzie się w dn. 06.09.2019r.  (piątek) o godz. 10.00. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców i społeczność szkolną. 

      Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. 

       

      Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie 

      1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
      2. Dym – Maria Konopnicka
      3. Katarynka – Bolesław Prus
      4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
      5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
      6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
      7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
      8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

       

      –  Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

      –  Spotkajmy się wszyscy, by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości – dodał Prezydent. 

     • Stypendium szkolne na rok 2019/2020

     • Wójt Gminy Wiskitki przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 upływa dnia 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych dnia 15 października 2019 r.

      Formularze wniosków dostępne są w:

      • sekretariatach szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Wiskitki,
      • siedzibie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, pok. 3.

      Wypełnione zgodnie z informacją wnioski należy składać w sekretariacie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

      Godziny pracy urzędu:

      • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00
      • wtorek w godz. 8.00 – 17.00
      • piątek w godz. 8.00 – 15.00.

      Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie pochodzący z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium       nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), która aktualnie wynosi 528,00 zł netto.

      Dochód należy wyliczyć za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. miesiąc sierpień br.).

      W roku szkolnym 2019/2020 podobnie jak w latach ubiegłych stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków/faktur imiennych (wnioskodawcy) dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

      Stypendium szkolne nie przysługuje:

      • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Wiskitki,
      • dzieciom z oddziałów przedszkolnych tzw. klasa „0”.
     • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

     • 2 września 2019r. w Szkole Podstawowej  im. Marii Kownackiej w Wiskitkach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Do progów naszej szkoły dzielnie zawitali nowi uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych, którzy uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2019/2020 wraz z uczniami klas II, III, IV, V, VI, VII i VIII. 

      Po wyśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, pani dyrektor Renata Budecka serdecznie powitała społeczność uczniowską i w krótkiej przemowie przedstawiła nowych nauczycieli, przypomniała zasady bezpieczeństwa oraz złożyła wszystkim uczniom entuzjastyczne życzenia na nowy rok szkolny. Przemówienie wygłosił również wójt gminy Wiskitki – pan Rafał Mitura, który życzył uczniom dobrych oceń oraz wyrozumiałych nauczycieli.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019 roku o godzinie 11.00 w budynku B naszej szkoły przy ul. Kościuszki 25.

      Przed uroczystością, o godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta.

     • Karta Rowerowa

     • Mamy wakacje i wiemy, że niektórzy spędzają je na rowerach. Uczniowie klas czwartych przygotowywali się do tego już w czerwcu, zdając na kartę rowerową.W tym czasie zrobili makiety skrzyżowań. Ponadto jednym z elementów przygotowań, było zrobienie gazetek "Bezpieczna droga ze znakami" oraz "Moje pierwsze prawo jazdy" .Gratulujemy i przypominamy o czujności na drodze.

     • Rozdanie nagród

     • W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu wiedzy ZUCH, konkursu plastycznego o bezpieczeństwie oraz za wysokie wyniki w czytelnictwie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

     • Czytające Przedszkole

     • „Cała Polska czyta dzieciom” to znany ogólnopolski program mający zachęcić dzieci do czytania. Wykorzystując dobre wzorce, w Przedszkolu Publicznym w Wiskitkach, powstał program edukacji czytelniczej „Czytające Przedszkole”, który jest realizowany od kwietnia 2012 r. Nauczycielem – pomysłodawcą oraz czuwającym nad jego przebiegiem jest Pani Magdalena Banaszek.

      Realizowany program czytelniczy odbywał się w ścisłej współpracy Przedszkola z rodzicami. Najpierw uczestniczyli oni w zebraniu, na którym zostały przedstawione cele             i zadania programu, w tym m.in. uzupełnienie kącika czytelniczego pozycjami przyniesionymi przez dzieci z domu. Rodzice i dzieci zostali również włączeni do wspólnego konkursu „Moja książeczka”. Polegał on na wymyśleniu i spisaniu własnymi słowami bajki oraz opracowaniu jej w formacie książkowym (okładka, tytuł, ilustracje). Formuła konkursu nie należała do łatwych, ale ostatecznie wzięło w nim udział 12 rodzin. Oto wyniki:

      I miejsca:

      1. Julia Kowalczyk – 3 lata
      2. Roksana Bąk – 4 lata
      3. Gabriela Koza – 5 lat

      II miejsce - wyróżnienie:

      1. Maksymilian Czarnecki – 5 lat
      2. Marcel Trzciński – 3 lata
      3. Mateusz Trzciński – 5 lat
      4. Jan Pęśko – 5 lat
      5. Wiktoria Spalińska – 5 lat
      6. Tobiasz Wiśniewski – 4 lata
      7. Maja Miastowska – 4 lata
      8. Joanna Gmiter – 5 lat
      9. Amelia Bielińska – 3 lata

      Po ogłoszeniu wyników zorganizowano wystawę książeczek w holu przedszkolnym.

      W ramach prowadzonej akcji dzieci odwiedziły też bibliotekę szkolną, gdzie dowiedziały się wszystkiego na temat wypożyczania książek oraz dbania o nie. W salach zorganizowany został kącik książki w celu umożliwienia przedszkolakom codziennego kontaktu z książką.

      Prócz codziennego, głośnego czytania nauczycielek w swoich grupach, w każdą środę organizowane były spotkania czytelnicze z udziałem pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiskitkach. Wszystkim naszym dzieciakom czytały p.p. dyrektor Mariola Dzięgielewska oraz wicedyrektor Ewa Tworkowska, nauczyciel bibliotekarz - p. Ewa Bogucka, pedagog - p. Dorota Mitrowska, pielęgniarka - p. Jolanta Wolińska. Wśród zaproszonych gości mieliśmy przyjemność gościć p. Grzegorza Miastowskiego Wójta Gminy Wiskitki oraz p. Ewę Brzezińską dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach.

      Literatura dla dzieci była źródłem pomysłów do zabaw w teatr, zabaw dramowych, inscenizacji. Przedstawiliśmy różne utwory dziecięce w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w zabawach przy piosenkach o tematyce bajkowej, inscenizacjach utworów, wykonywaniu prac plastycznych do utworów literackich, wykonywaniu zakładek do książek. Wszystkie prace prezentowano na forum w Przedszkolu.

       

      Fotogaleria w zakładce Album Fotograficzny.