• Komunikat

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiskitkach, od dnia 25 maja do dnia 5 czerwca 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostaniem dzieci w domu.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • Kangur 2020

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. W związku z tym zostały wysłane wiadomości w dzienniku elektronicznym do rodziców (w klasach 2-3) i uczniów (w klasach 4-8), którzy zgłaszali się do konkursu przed pandemią. Prosimy o zapoznanie się z informacjami, zalogowanie i udział w wersji próbnej.

      Życzymy powodzenia.

     • Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie zaprasza absolwentów szkół podstawowych

     •  

      Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoły na rok szkolny 2020/2021.

      https://szymanow.edu.pl/

     • Komunikat

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiskitkach, od dnia 11 maja do dnia 22 maja 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostaniem dzieci w domu.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • KONKURS PLASTYCZNY

     • UWAGA, UWAGA!!! Zbliża się Dzień Mamy!

      Z tej okazji  Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

      zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym

       pt. „LAURKA DLA MOJEJ MAMY.

       

      Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać do 24.05.2017 r.

      na adres konkurs.sp@interia.pl.

     • KOMUNIKAT

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiskitkach, od dnia 6 maja do dnia 8 maja 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • Działalność żłobka, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiskitki

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego dotychczasowe przepisy w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. od 6 maja br. uchylono obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnegoi Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

      • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
      • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
      • Pierwszeństwo w zapewnieniu tej opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, organ prowadzący przed podjęciem decyzji w sprawie sposobu zorganizowania pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych planuje rozeznać:

      -istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zgodnych z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,

      - potrzeby rodziców w zakresie zapewnienia  ich dzieciom opieki w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

       

      W związku z powyższym organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzje związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zarażenia.

      W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług żłobka, przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, proszę o tym fakcie powiadamiać bezpośrednio dyrektorów placówek, w sposób określony i wskazany przez poszczególne jednostki. W zgłoszeniu chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, prosimy o wskazanie:

      - czy obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni pracują zawodowo,

      - czy rodzice/ opiekunowie prawni są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Ze względu na potrzebę szybkiego podjęcia decyzji, dotyczącej przyjęcia odpowiedniej organizacji wychowania przedszkolnego opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wiskitki, deklaracje o konieczności zapewniania opieki przedszkolnej prosimy składać do dnia 4 maja 2020 r. (poniedziałek).

       

     • Niech żyje 3 maj!

     • Już za kilka dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – nasze narodowe święto.

      Przypomnijmy  sobie wspólnie najważniejsze fakty związane z tym wydarzeniem:

      1. W 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski. Nasz kraj stracił część ziem, brutalnie zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię.

      2. W 1788 roku zaczął obradować Sejm Wielki Zwany też Czteroletnim. Część jego posłów podjęła starania, aby uchwalić reformy, których tak bardzo potrzebowała nasz Ojczyzna.

      3. Pierwsze reformy Sejmu Wielkiego: wojskowa i skarbowa.

      4. Uchwalenie 3 Maja 1791 roku Konstytucji czyli najważniejszej ustawy w państwie.

      Co zmieniała w Polsce?

      - znosiła liberum veto i wolną elekcję,

      - wprowadzała trójpodział władzy,

      - dawała ograniczone prawa obywatelskie mieszczanom, a chłopów brała ,, pod opiekę państwa”.

       

      Jak możemy uczcić to Święto w warunkach pandemii koronawirusa?

      Proponujemy:

      1. Wywieś flagę biało-czerwoną na swojej posesji,

      2. Załóż odświętny strój – chwilowo odłóż dresy, legginsy i podkoszulki,

      3. Znajdź chwilę na wspólne zaśpiewanie piosenki ,,Majowa  Jutrzenka”:

      https://www.youtube.com/watch?v=eBwEN1w8u-U

      4. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to pomódl się za Ojczyznę i weź udział w transmisji online Mszy Świętej 3 maja 

      5. Jeśli lubisz historię,  możesz:

     • Zeszpół Szkół w Teresinie zaprasza absolwentów szkół podstawowych

     • Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki na kierunkach:

      • Technik Mechanik
      • Technik Logistyk
      • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
      • Technik Mechanik Lotniczy
      • Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego
      • Kierowca Mechanik
      • Mechanik/Ślusarz
     • Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach zaprasza absolwentów szkół podstawowych

     • UWAGA

     • W związku ze zmianą terminu egzaminu klasy ósmej informujemy, że zajęcia lekcyjne online w dniach 21-23 kwietnia odbywają się zgodnie z planem. Nie są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

     • Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

     • 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.  

      Papierowe żonkile to symbol pamięci o pomordowanych w czasie powstania w getcie.

      Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

      Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

      Uczniowie klasy 2b pięknie uczcili pamięć o bohaterach- powstańcach.

      Zachęcamy do złożenia własnego żonkila:

      szablon_instrukcja_pl_0.zip

     • OGÓLNOPOLSKA AKCJA- KARTKA DLA MEDYKA

     • Nasza szkoła wzięła udział w akcji pt. „Kartka dla medyka”. Akcja polegała na narysowaniu, namalowaniu, czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. To nasza symboliczna forma podziękowania dla wszystkich pracowników służby ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem, by walczyć o nasze.

      Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom klasy 2b, którzy bardzo chętnie wzięli udział w akcji, za przesłane przepiękne kartki - Wasze serca są WIELKIE!

       

      Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w akcji.

     • Wyniki konkursu plastycznego

     • Miło nam poinformować, że uczennica klasy 2b, Blanka Kubińska zajęła II miejsce w konkursie plastycznym pt. „Wiosna”. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie.

      Laureatce serdecznie gratulujemy!